De ekantonrechter

De ekantonrechter 6 juni 2014

De eKantonrechter 

De eKantonrechter behandelt online geschillen tussen burgers en/of bedrijven over 'wonen, werken en winkelen'. Denk daarbij aan huurkwesties, burenruzies, arbeidsgeschillen en klachten over geleverde producten of diensten.

De eKantonrechter wordt gefaseerd ingevoerd: burgers, de meeste advocaten en rechtsbijstandsverzekeraars kunnen nu al rechtszaken online starten. Bedrijven krijgen in de zomer toegang via eHerkenning. Dit betekent dat u de komende zomer een rechtszaak met een bedrijf online kunt starten.

De procedure verloopt geheel online, met uitzondering van de mondelinge behandeling door de rechter tijdens de zitting. U ontvangt de uitspraak binnen 8 weken na het indienen van uw verzoekschrift.

Kenmerken van de eKantonrechter

  • De eKantonrechter behandelt eenvoudige geschillen - tussen burgers en/of bedrijven
    - over 'wonen, werken en winkelen'
    - tot maximaal € 25.000,--
  • Bij twijfel kunt u toch online een zaak starten. De rechter beoordeelt of het geschil in aanmerking komt voor de eKantonprocedure.
  • Om toegang te krijgen tot de eKantonrechter moeten partijen het er over eens zijn dat zij beide het geschil aan de eKantonrechter willen voorleggen.
  • Hoger beroep is in de eKantonrechterprocedure niet mogelijk.
  • Zaken kunnen vanuit het hele land worden ingediend, maar de behandeling en de zitting vinden plaats in 's-Hertogenbosch en Rotterdam.
  • U betaalt griffierecht.

Wilt u weten of uw geschil geschikt is voor een eKantonprocedure? U kunt uw geschil altijd online indienen. De rechter beoordeelt namelijk of het geschil in aanmerking komt voor de eKantonprocedure. 

Het Juridisch Loket geeft gratis informatie en advies. U kunt ook een advocaat inschakelen, maar dat is niet verplicht

Bron :  rechtspraak.nl