creditmanagement software 2014

creditmanagement software 2014 18 maart 2014

Sinds het voor veel ondernemers moeilijker is geworden om bij banken aan krediet te komen, is het belang van goed creditmanagement toegenomen. Reden voor GBNed om het aanbod van creditmanagement-, incasso- en daaraan gerelateerde software tegen het licht te houden. In de meeste standaard boekhoudsoftware is creditmanagement functionaliteit vaak beperkt tot een ouderdomsanalyse en een generieke aanmaning. Functies zoals klantsegmentatie, business rules, het vastleggen en controleren van een betalingsregeling of het bijhouden van klantendossiers blijven voorbehouden aan gespecialiseerde creditmanagement software. Dat geldt ook voor een goede liquiditeitsprognose en (interne) scoring van klanten op basis van diverse parameters. Met het oog op het belang van het effectief managen van cashflow en werkkapitaal stelden Gerard Bottemanne van GBNed en Marcel Wiedenbrugge van WCMConsult een overzicht samen van creditmanagementsoftware van 25 aanbieders.


Order to cash proces
De samenstellers concluderen dat leveranciers van creditmanagement software hun functionaliteit steeds verder uitbreiden en zich ook meer richten op het totale 'Order-to-Cash proces'. Een logische ontwikkeling, want creditmanagement begint al met het beschikbaar hebben van een goed risicoprofiel bij de orderintake. Creditmanagement is daarom ook van belang voor marketing- en verkoopafdelingen.


Cloud
Cloud computing in combinatie met moderne communicatietechnieken zorgen voor een betere integratie in de keten, zoals uitwisseling van informatie met partijen zoals incasso-organisaties, deurwaarders en informatiebureaus. Ook de combinatie met elektronisch factureren en het koppelen van moderne betaaltechnieken wordt genoemd als uitbreiding.

Bron: Controllersmagazine.nl