CMI september 2017: nooit zo weinig faillissementen

CMI september 2017: nooit zo weinig faillissementen 10 oktober 2017

De Credit Managers’ Index (CMI) is in september met 0,1 punt gedaald ten opzichte van augustus, de maand uitkomst is 53,1. Een uitkomst die doet vermoeden dat er weinig is veranderd, maar schijn bedriegt. De positieve factoren zoals omzet en het aantal nieuwe klanten laten het deze keer traditioneel voor deze tijd van het jaar afweten en scoren dan ook beduidend lager. Dit wordt gecompenseerd door een forse verbetering van het vervallen debiteurensaldo. De verbetering die noodzakelijk was om te kunnen stellen dat we ons hier geen zorgen over moeten maken, is ook werkelijk gerealiseerd. In september is er daarnaast wederom een laagterecord in het aantal faillissementen neergezet met maar 289 uitgesproken faillissementen (bron: www.faillissementen.com) komt het derde kwartaal op slechts 931 faillissementen uit. Het is de verwachting dat de CMI in oktober op alle fronten positief gaat scoren. Omzet en aantal nieuwe klanten zal in het 4e kwartaal toenemen, als de credit manager dan ook de saldo’s en afboekingen in het gareel kan houden dan kunnen we ons opmaken voor een positieve eindsprint op alle fronten.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 81e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor september 2017 komt uit op 53,1 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 0,1 punt ten opzichte van augustus. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 54,8 naar een schamele 47,3. Vooral de terugval in omzet en aantal nieuwe klanten is hier de grote boosdoener. Dit zal echter niet zo blijven, de uitkomst is het gevolg van een rustiger periode. De ongunstige factoren laten een flinke verbetering zien en stijgen van 52,2 naar 57,0. Gelukkig is het betaalgedrag weer verbeterd en zien we met het einde van de vakanties dat het vervallen debiteurensaldo zich fors heeft hersteld. We kunnen ons gaan opmaken voor een kwartaal waarin we, als de voortekenen niet liegen, hoge uitkomsten kunnen verwachten. Dit is bijvoorbeeld ook al zichtbaar in de PMI (Purchase Managers’ Index). Deze heeft in september een recordhoogte van 60 bereikt. Ook de Amerikaanse CMI stijgt weer na een periode waarin de trend een daling liet zien en komt deze maand uit op 56,5.

 

Ook meedoen? Ga dan naar www.creditmanagersindex.nl

Bron: Ultimoo Group