CMI september 2016: Toename aantal incassozaken

CMI september 2016: Toename aantal incassozaken 10 oktober 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) daalt in september licht met 1,5 punt, de maand uitkomst is met 52,2 nog steeds goed. De uitkomst komt overeen met het patroon van voorgaande jaren. De omzetcijfers hebben zich na de zomerdip hersteld. Het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand iets toegenomen, de teller staat voor september op 395 faillissementen (bron: www.faillissementen.com). Kwartaal drie komt daarmee op een totaal van 1.218 faillissementen, dit is een laagterecord sinds de CMI in 2011 is gepubliceerd. Het is opvallend dat er in september weer flink wat meer zaken zijn doorgezet naar een incassobureau of een deurwaarder en dat ook het zomerseizoen voor de klagende debiteur voorbij lijkt te zijn. Met name deze twee indices zorgen ervoor dat de uitkomst van de CMI lager scoort dan in augustus. Het zal een ophoping van zaken en frustraties zijn geweest dat in de komende maanden weer herstelt. Ondanks het feit dat het aantal faillissementen redelijk laag blijft is wel een opvallend dat het aantal problematische schulden flink is toegenomen, het aantal schuldsaneringen loopt weer op. Over een trendbreuk kunnen we het (nog) niet hebben, vooralsnog is het normale seizoen aangebroken met hier en daar wat inhaalslagen. De CMI laat verder geen zorgwekkende ontwikkelingen zien. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 69e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie. 

De gecombineerde Nederlandse CMI voor september 2016 komt uit op 52,2 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een daling met 1,5 punt ten opzichte van augustus. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen naar een normale waarde van 47,6 naar 52,6. Alle positieve factoren herstellen zich en daarin is de meest opvallende die van de omzet. De ongunstige factoren zijn gedaald van 57,6 naar 51,9. Hierin zijn de boosdoeners vooral de stijging van het aantal zaken dat naar een derde partij is verzonden en de toename van het aantal problematische schulden. Het vervallen saldo laat daarentegen gelukkig weer een verbetering zien. Het is dan ook de verwachting dat de uitkomst van oktober weer beter is. Er zijn geen tekenen die erop duiden dat de CMI een duik onder de 50 zal maken.

Ook meedoen met de CMI? Ga dan naar www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group BV