CMI oktober 2016: betaalgedrag wordt steeds beter

CMI oktober 2016: betaalgedrag wordt steeds beter 7 november 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) stijgt in oktober flink met 7,3 punten, de maand uitkomst is met 59,4 de op één na hoogste in de afgelopen 12 maanden. De uitkomst komt overeen met het patroon van voorgaande jaren. Met name omzetcijfers zijn in oktober zeer goed. Het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand ongeveer gelijk gebleven, de teller staat voor oktober op 383 faillissementen (bron: www.faillissementen.com). Het is natuurlijk goed om te zien dat de omzet het wederom prima doet, nog beter is het dat deze omzet op tijd wordt betaald. De index die weergeeft hoe het is gesteld met het vervallen saldo is in oktober uitgekomen op 62,2, alleen in december 2011 was dit cijfer beter. Samen met de index aangaande het ontvangen bedrag en die van de afschrijvingen kunnen we stellen dat het betaalgedrag steeds beter wordt. Een goed betaalgedrag zorgt er uiteindelijk voor dat bedrijven een gezonde cashflow hebben, meer kunnen investeren en minder risico lopen. Dat resulteert erin dat het aantal faillissementen ook gestaag afneemt, 2016 stevent af op een reductie van 11%. Dat neemt niet weg dat er nog punten voor verbetering vatbaar zijn. Ondanks het verbeterde betaalgedrag worden er nog steeds meer zaken uit handen gegeven aan een derde partij en meer omzet heeft klaarblijkelijk ook invloed op het aantal klanten dat een klacht uit. Een schone taak voor de Nederlandse credit manager. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de zeventigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie. 

De gecombineerde Nederlandse CMI voor oktober 2016 komt uit op 59.4 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een stijging met 7,3 punten ten opzichte van september. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 52,6 naar 67,4. Alle positieve factoren laten uitermate goede uitkomsten zien. De ongunstige factoren zijn ook gestegen maar wel minder extreem en wel van 51,9 naar 54,1. De enige twee dalers deze maand zijn hier dan ook te vinden. De afgelopen maand zijn er meer kredietafwijzingen geweest dan in de voorgaande maand en is er ook weer een toename geconstateerd in het aantal zaken waarvoor een incassobureau of deurwaarder werd ingeschakeld. Daarnaast is het aantal debiteuren dat een betaling achterhoudt in verband met een klacht nog steeds hoog en is daardoor een grotere verbetering (nog) niet zichtbaar.

Ook meedoen? ga dan naar www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group