CMI november 2015: Records in de maak

CMI november 2015: Records in de maak 7 december 2015

De Credit Managers’ Index (CMI) laat ook in november 2015 weer een stabiel beeld zien. Weer stabiel ten opzichte van voorgaande maanden, vergelijken we de cijfers met de afgelopen jaren dan zijn er op alle fronten records in de maak. Het aantal faillissementen inclusief eenmanszaken was in november weer relatief laag. Dit keer een lichte daling van 35 stuks ten opzichte van vorige maand en met 439 faillissementen (bron: www.faillissementen.com) nog steeds een uitkomst die het jaargemiddelde flink laat dalen. Dit gemiddelde staat met nog één maand te gaan op 539 faillissementen per maand. Een afname van maar liefst 23% en een laagte record als we de afgelopen 5 jaar in ogenschouw nemen. Ook de gemiddelde totaal uitkomst van de   CMI staat met 55,9 op een absoluut record sinds de aanvang van de metingen. 2015 zal dan ook voor wat betreft de Credit Manager te boek staan als een goed jaar met verbeteringen op bijna alle fronten. Dat neemt uiteraard niet weg dat er ook op onderdelen toch nog slechter is gescoord. Zo zijn de afschrijvingen op dubieuze debiteuren in 2015 zelfs hoger dan in 2014 (een stijging van 4%) en is het aantal nieuwe klanten afgenomen met zo’n 2%. Maar wellicht kan de maand december nog positieve of negatieve uitkomsten brengen, de verwachting is echter dat dit jaar met records wordt afgesloten. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de negenenvijftigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor oktober 2015 komt uit op 54,7 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 3,2 punten ten opzichte van oktober. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 65,7 naar 64,6. De omzetindex daalde van 71,0 naar 65,5. Vorige maand was dan ook een uitzonderlijk hoge uitkomst, de rest bleef vrij stabiel. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 52,8 naar 48,3. Opvallend zijn de lage scores aangaande afschrijvingen, het aantal faillissementen en het aantal klachten, deze zijn in november weer toegenomen waardoor die indices stevig zijn gezakt. De afschrijvingen nu voor de tweede maand achtereenvolgens, deze verdienen dus aandacht. Maar alle indicatoren samen geven nog steeds een geruststellend beeld. De CMI laat in de VS inmiddels een trendbreuk zien, na vele maanden van stijging is daar nu een daling geconstateerd. Wellicht dat de ontwikkelingen in Europa met argusogen moeten worden bekeken maar vooralsnog zien we in Nederland een opgaande trend en zal 2015 zeer positief kunnen worden afgesloten.

Ook meedoen? Ga dan naar: www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group