CMI mei 2016: meer zaken naar het incassobureau

CMI mei 2016: meer zaken naar het incassobureau 7 juni 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) laat in mei een lichte daling ten opzichte van vorige maand zien, de maand uitkomst is met 56,8 nog steeds zeer goed. De sterkste daling (-25%) is te zien in de omzet, gezien de extreem hoge uitkomst van vorige maand was dit ook te verwachten, maar met een score 54,2 nog geen reden om ons zorgen te maken. Het aantal faillissementen is opnieuw afgenomen naar het laagste punt sinds augustus 2015 en komt uit op 398 (bron: www.faillissementen.com). Wederom een flinke daling deze maand met 14%. De neergaande trend van de CMI is inmiddels doorbroken en een halt toegeroepen, de trend van het drie maanden voortschrijdend gemiddelde is nu voor de tweede maand op rij opgaand . Het vervallen saldo is afgelopen maand enigszins afgenomen (-2%), gezien het seizoen geen vreemde ontwikkeling. Ook typerend voor deze maand is de toename van voornamelijk het aantal vorderingen op particulieren dat naar een derde partij is gestuurd (+12%). Met het vakantiegeld in aantocht wordt deze mogelijkheid gezien als kans om vorderingen alsnog sneller te incasseren. Opvallend is aan de andere kant de afname van het aantal klachten dat men heeft ontvangen (-14%). Over het geheel genomen een prima maand en een paar uitschieters die goed zijn te verklaren. Het effect van het uitbetalen van het vakantiegeld zal volgende maand zichtbaar worden en dan kunnen we ook de uitkomsten van het eerste half jaar weer analyseren. Vooralsnog lijkt 2016 het iets slechter te doen dan 2015, tot nu toe overall een daling van 2%.  

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 65e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.  

De gecombineerde Nederlandse CMI voor mei 2016 komt uit op 56,8 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een daling met 0,8 punten ten opzichte van april. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 63,7 naar 59,4. Hierin valt naast de daling van omzet op dat het geïncasseerde bedrag een forse toename kent van 8%. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk met 1,4 punten gestegen van 53,7 naar 55,1. Deze stijging is grotendeels het gevolg van flink lagere afschrijvingen op dubieuze debiteuren (-14%). De stijging van het aantal zaken dat naar incassobureaus of deurwaarders is gestuurd maakt de verbetering van de dubieuze debiteuren echter grotendeels ongedaan. In vergelijk met de Nederlandse PMI (Purchase Managers Index) doet de CMI het iets beter maar is de daling in mei ongeveer gelijk. Een daling van eenzelfde orde van grootte is ook in de VS gerapporteerd.

Ook meedoen met de totstandkoming van de CMI? Ga dan naar www.cm-benchmark.nl en ontvang ook exclusief de volledige publicatie en gratis extra credit management benchmark mogelijkheden.

Bron: Ultimoo Group