CMI mei 2014: Facturen blijven langer open staan

CMI mei 2014: Facturen blijven langer open staan 5 juni 2014

Vervallen debiteurensaldo loopt fors op. De Credit Managers’ Index (CMI) is in mei met 0,4 punten gestegen ten opzichte van vorige maand. De CMI blijft hierdoor met 55,3 stevig aan de positieve kant van de schaal staan. Het aantal faillissementen inclusief eenmanszaken is flink gedaald, met 694 stuks (bron: www.faillissementen.com) is dit een daling van 23% ten opzichte van vorige maand en een daling van 19% ten opzichte van mei 2013. Opvallend is het fors hogere vervallen debiteurensaldo. In een periode waarin het vakantiegeld door veel consumenten wordt gebruikt om schulden af  te lossen is het tegelijkertijd een moment waarop bedrijven, die dit vakantiegeld moeten uitkeren, aanspraak moeten maken op hun liquiditeit. Om die goed te houden worden de handelscrediteuren vaak misbruikt. Dit effect is nu duidelijk zichtbaar, op zich geen reden om ons nu direct zorgen te maken. Uiteraard wel een signaal dat door de credit manager serieus moet worden genomen. Legt het uitbetalen van het vakantiegeld een te groot beslag op de middelen van een bedrijf dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Met name het MKB heeft hier ieder jaar last van. Daarentegen kunnen we er vanuit gaan dat consumenten nu juist weer meer mogelijkheden hebben om schulden af te lossen. Zeker nu de belastingdienst heeft besloten om het vakantiegeld met rust te laten. Uiteraard is het dan wel zaak om hier als schuldeiser vooraan te staan om de zogenaamde “preferred creditor” te zijn. Wie het eerst komt die het eerst maalt. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 41e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. 

De gecombineerde Nederlandse CMI voor april 2014 komt uit op 55,3 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De CMI laat nu al 11 maanden een groeicijfer zien. De positieve factoren blijven hoog scoren, de omzetstijging zit echter op een kantelpunt en haalt met een score van 50 de laagste sinds augustus 2013. Het totaal geïncasseerde bedrag is ten opzichte van vorige maand weer gestegen en komt uit op een index van 63,4. Ook de negatieve factoren van de CMI laten een flinke verbetering zien en stijgen van 50,6 naar 54,1. Uitzondering in deze categorie is een stijging van het vervallen saldo, in consumenten portefeuilles is dat geen probleem omdat we volgende maand het positieve effect van het vakantiegeld terug kunnen zien. In B2B portefeuilles kan dit echter een negatief effect hebben. Gelukkig constateren we wel weer een fikse daling van het aantal faillissementen, het cijfer van mei 2014 is nu terug op het niveau van 2011. Het totaal aantal faillissementen in 2014 ligt vooralsnog ongeveer 10% lager dan in 2012 en 2013. Ondanks de toch zeer slechte maand april lijkt de dalende trend voor wat betreft faillissementen in mei weer door te zetten.

Ook meedoen met het samenstellen van de CMI, meld je dan aan via www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group