CMI maart 2016: 16% minder faillissementen in Q1

CMI maart 2016: 16% minder faillissementen in Q1 4 april 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) laat in maart een stijging ten opzichte van vorige maand zien, de maand uitkomst is met 55,9 zeer positief. De omzet en het aantal nieuwe klanten heeft zich hersteld maar we zien toch een toename in het aantal problematische schulden. Ook is het totaal aantal faillissementen hoger dan vorige maand, dit keer 603 faillissementen tegen 524 vorige maand (bron: www.faillissementen.com). Het eerste kwartaal van 2016 komt op 1.614 faillissementen. In het eerste kwartaal van 2015 waren dit er nog 1.992, een daling van meer dan 16% en daarmee een prima uitgangspunt voor de rest van het jaar. De credit manager is daarnaast positief gestemd over het totaal geïncasseerde bedrag en ook het vervallen bedrag is weer afgenomen. Met andere woorden er is meer en sneller betaald dan in de voorgaande maand. Ondanks dat blijft het aantal problematische schulden bij consumenten stijgen. Niet alleen is dat ingegeven door de indicator die daalt van 57,6 naar 43,5 maar ook het aantal geregistreerde schuldsaneringen is volgens faillissementen.com met 42% gestegen, een forse toename dus. Tellen we daarbij op dat de afschrijvingen dubieuze debiteuren  een stijging laten zien dan is duidelijk dat de uitkomst van maart voornamelijk positief gestemd is door het herstel in omzet en aantal nieuwe klanten.  

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de drieenzestigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.  

De gecombineerde Nederlandse CMI voor maart 2016 komt uit op 55,9 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een stijging met 3,3 punten ten opzichte van februari. De gunstige factoren zijn gezamenlijk flink gestegen van 49,6 naar 64,1. Hiermee herstellen de gunstige factoren zich maar zijn de ongunstige factoren gezamenlijk met 50,5 net niet onder de groeigrens van 50 uitgekomen. De trend van het driemaands gemiddelde is deze maand neergaand dit zien we ook terug bij de Purchase Managers Index (PMI). Vooral de negatieve invloed van het verhoogde bedrag aan afschrijvingen en de toename van het aantal problematische schulden hebben een impact op de totaaluitkomst. Positief is natuurlijk wel dat omzetcijfers flink zijn verbeterd en dat dit komt uit een toename van het aantal nieuwe klanten. Deze klanten zijn blijkens het feit dat er weer meer is geïncasseerd en minder  facturen te laat worden voldaan ook nog eens klanten met geld zodat een toename van deze factoren in een later stadium niet direct een negatief effect hebben. 2016 begint het eerste kwartaal relatief goed zeker als dit wordt afgezet tegen de eerste kwartalen van 2014 en 2015.

Ook meedoen? Ga dan naar www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group BV