CMI Januari 2016: Toename problematische schulden

CMI Januari 2016: Toename problematische schulden 10 februari 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) begint 2016 met een forse daling ten opzichte van december, maar de maand uitkomst is met 54,9 nog altijd een prima score, december was een uitzonderlijk goede maand. In januari is deze score weer terug op het normale peil. De onderliggende uitkomsten zijn over nagenoeg de gehele linie goed te noemen. Opvallende uitschieter naar boven is deze maand de omzet. Alle andere indices zijn gedaald, de grootste daler is de index die de mate waarin schuldhulpverlening, WSNP en faillissementen zijn gesignaleerd weergeeft. Dit cijfer geeft weer dat de credit managers toch nog een forse toename zien in het aantal problematische schulden. In tegenstelling daarop zien we dat het totaal aantal faillissementen fors lager ligt dan in voorgaande januari maanden, met slechts 489 faillissementen (bron: www.faillissementen.com) is dat de laagste januari uitkomst sinds 2011. Een goed begin van het nieuwe jaar. De CMI laat in Nederland nog steeds een positieve trend zien, in de Verenigde Staten is hier echter voor het eerst sinds jaren een ommekeer gesignaleerd. De uitkomst van januari 2016 zorgt aldaar voor een dalende trend. Of deze overslaat naar de Nederlandse situatie valt nog te bezien, de signalen staan bij ons voor het grootste deel nog op groen. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de éénenzestigtse keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. 

De gecombineerde Nederlandse CMI voor januari 2016 komt uit op 54,9 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 7,5 punten ten opzichte van december. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 64,8 naar 59,4. De omzetindex steeg van 64,3 naar 66,7. Het aantal nieuwe klanten daalde aanzienlijk met ongeveer 19%. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 60,8 naar 51,8. Hierin zien we vooral een stijging van het aantal klachten en een stijging in het aantal SHV en WSNP gevallen, de problematische schulden nemen dus ondanks de verbeterde algemene situatie nog steeds in aantal toe. De flinke verbetering in het aantal afschrijvingen van vorige maand is in januari weer genormaliseerd naar 51,6. Het vervallen saldo houdt zich nog prima staande alhoewel de stijging van omzet en de daling van ongunstige factoren effect kan hebben op een toekomstige stijging van het vervallen saldo en de afschrijvingen. Vooralsnog zijn de uitkomsten echter niet zorgwekkend.

Bron: Ultimoo Group BV

Ook meedoen met de CMI? Ga dan naar www.cm-benchmark.nl