CMI januari 2014: Fors minder afschrijvingen

CMI januari 2014: Fors minder afschrijvingen 14 februari 2014

De Credit Managers’ Index (CMI) is in januari met 3,2 punten gedaald ten opzichte van vorige maand. Toch blijft de CMI met 55,9 op een hoog niveau staan en begint 2014 positief. Het aantal faillissementen kwam in januari uit op 852 stuks inclusief eenmanszaken (bron: www.faillissementen.com). Een daling van ongeveer 10% ten opzichte van vorig jaar januari. Ten opzichten van januari 2010 is het aantal faillissementen nu nog steeds 33% hoger. En in januari hebben we ook faillissementen gezien van grotere ondernemingen. De effecten van de crisis hebben we nog zeker niet achter ons gelaten. Gelukkig zien we over het algemeen wel verbeteringen, de meest opvallende verbetering in de wegingsfactoren van de CMI is te zien in de afschrijvingen op dubieuze debiteuren. Deze index is in januari gestegen van 55,0 naar 65,9. Dit zorgt ervoor dat bedrijven betere resultaten boeken en dat het vertrouwen toeneemt. Zoals vorige maand reeds verwacht begint de omzetindex na maanden van sterke groei enigszins te stabiliseren (55,7). De hoge cijfers van de vorige maanden (70,2 en 73,8) had vooral te maken met het begin van stevig herstel dat in eerste instantie aan omzet werd toegeschreven. In de maand januari staan alle CMI seinen op groen, het herstel van de economie is structureel.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 37e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland al sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor januari 2014 komt uit op 55,9 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie). De CMI laat nu al zeven maanden een groeicijfer zien. Al in april 2013 gaf de CMI signalen dat herstel niet kon uitblijven. Met name de positieve factoren lieten dit toen al zien. In januari 2014 komen alle 10 de indicatoren weer boven de 50 uit. Ondanks deze positieve berichtgeving is er nog allerminst sprake van een stabiele omgeving. De credit manager laat in haar index zien dat de beweging positief is. Het kenmerk van een diffusie-index zoals de CMI is dat de uitkomst wordt gestoeld op een verbetering of verslechtering ten opzichte  van een voorgaande periode, in het geval van de CMI is dat een maand. De slechte situatie van de afgelopen jaren maakt dat het qua beleving dan ook al snel beter kan gaan. Er zijn echter grote risico’s, kijk naar de faillissementen van de wat grotere bedrijven in januari. Een dergelijke klap kan fataal doorwerken. Meer dan ooit moet de credit manager juist nu in een herstellende markt scherp blijven zonder de groei in de weg te staan.

Ook meedoen: www.cm-benchmark.nl