CMI februari 2017: Nieuwe klanten vaker geweigerd

CMI februari 2017: Nieuwe klanten vaker geweigerd 7 maart 2017

De Credit Managers’ Index (CMI) is in februari met 1,1 punt gestegen ten opzichte van januari, de maand uitkomst is 54,1. De start van het nieuwe jaar laat nog steeds een forse stijging van het aantal wanbetalers zien. Van herstel op dat vlak is dus nog geen sprake. Dit zien we gelukkig wel bij het cijfer aangaande afboekingen dubieuze debiteuren, deze zit met een score van 56,1 weer ruim aan de veilige kant van schaal. Het aantal faillissementen is ten opzichte van vorige maand iets gestegen, in februari zijn er 391 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Ondanks deze stijging is dit nog steeds een relatief laag aantal, in februari 2016 waren dit er nog 524, een forse verbetering dus. Verder valt op dat in februari zowel de verstrekte kredieten als de totaal uitstaande limiet flink is afgenomen. De afwijzingen zijn zelfs op een bedenkelijk niveau aanbeland, de lage score van 46,0 is voor het laatst in september 2013 genoteerd. Hetgeen het resultaat kan zijn van aangescherpte acceptatieniveaus voor het nieuwe jaar. Bij navraag werd dit niet direct bevestigd, maar we zullen dit nauwlettend in de gaten houden. Het feit is wel dat er in afgelopen maand meer nieuwe klanten zijn geweigerd.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 74e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor februari 2017 komt uit op 54,1 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een stijging met 1,1 punt ten opzichte van januari. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 57,8 naar 60,1. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een herstel van het aantal nieuwe klanten. De ongunstige factoren zijn weer uit de gevarenzone en gestegen van 49,1 naar 50,1. Nog steeds zie we een forse uitschieter in negatieve zin van het vervallen saldo die ervoor zorgt dat een beter cijfer nog niet aan de orde is. Aan de overige uitkomsten valt wel af te leiden dat een herstel aanstaande is.

ook meedoen? Ga dan naar www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group