CMI februari 2016: op het kantelpunt naar krimp?

CMI februari 2016: op het kantelpunt naar krimp? 2 maart 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) laat in februari weer een daling ten opzichte van vorige maand zien, de maand uitkomst is met 52,6 nog steeds positief. De onderliggende cijfers zijn echter minder rooskleurig.  In de historie van de publicatie van de CMI waren de omzet en het aantal nieuwe klanten nog nooit zo slecht in de maand februari. Ook zien we dat  het totaal aantal faillissementen hoger is dan vorige maand, dit keer 524 faillissementen (bron: www.faillissementen.com). Vergeleken met andere jaren is dit nog steeds een laag cijfer, maar het is hoe dan ook weer een stijging. In januari kon melding worden gemaakt van een trenddaling in de Verenigde Staten daar waar deze in Nederland nog niet was ingezet. We moeten nu constateren dat dit voor zowel de maand CMI als het voortschrijdend gemiddelde wel het geval is. Voor het eerst sinds 3 jaar zien we een trenddaling en zijn belangrijke factoren voor economische groei stevig door het ijs gezakt. Staan we op het kantelpunt van economische krimp? Het zou niet de eerste keer zijn dat de CMI hier vroegtijdig signalen voor afgeeft. Positief is dat het betaalgedrag nog steeds relatief goed is en dat daaruit kan worden geconcludeerd dat er (nog) geen tekort is aan liquide middelen. Het is nu wel uitermate belangrijk om vinger aan de pols te houden. Volgende maand kunnen we zien of er werkelijk sprake is van een trendbreuk. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de tweeenzestigste keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.  

De gecombineerde Nederlandse CMI voor februari 2016 komt uit op 52,6 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), wederom een daling deze keer met 2,3 punten ten opzichte van januari. De gunstige factoren zijn gezamenlijk stevig gedaald van 59,4 naar 49,6. Deze uitkomst impliceert krimp, de ongunstige factoren zorgen er met een gemiddelde uitkomst van 54,5 echter nog voor dat van echte economische krimp (nog) niet kan worden gesproken. Maar de omzetindex daalde van 66,7 naar een schamele 45,5. Het laagste cijfer sinds augustus 2013 en dat was notabene een zomermaand. De omzetindex heeft zelfs in de geschiedenis van de CMI nog nooit zo laag gescoord in februari. Dit geldt ook voor het aantal nieuwe klanten dat daalde naar het kantelpunt van 50. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk nog gestegen van 51,8 naar 54,5. Het meest opvallende cijfer in deze categorie is het aantal faillissementen en problematische schulden dat zich goed heeft hersteld van 45,0 naar 57,6. Als we de inkopersindex als vergelijk meenemen dan zie we ook daar geen positieve (noch negatieve) ontwikkeling. Vanuit inkoop bekeken stagneert de groei. De komende maanden zullen laten zien waar deze eerste trenddaling in jaren werkelijk toe zal leiden.

Ook meedoen met de CMI: ga dan naar www.cm-benchmark.nl en meld u aan.

Bron: Ultimoo Group