CMI december 2015: Plus, plus, plus, min

CMI december 2015: Plus, plus, plus, min 6 januari 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) sluit 2015 af met positieve cijfers, de maand uitkomst is met 62,4 een absoluut hoogte record sinds de eerste metingen van 2011. De grootste stijger die dit cijfer mede mogelijk maakt is een sterke verlaging van het vervallen debiteurensaldo met 15% ten opzichte van 2014. Dit toont aan dat het betaalgedrag flink is verbeterd en dat daarmee het risico op wanbetaling is afgenomen. Ondanks dat zien we nog wel een lichte toename in de afschrijvingen dubieuze debiteuren, navraag leert dat dit nog te maken heeft met de nasleep van de voorgaande slechtere jaren. Het aantal faillissementen (bron: www.faillissementen.com) is met 568 stuks wel wat aan de hoge kant maar als we het totaal aantal faillissementen van 2015 in ogenschouw nemen dan is dat met 6.498 zeer laag. Een spectaculaire daling van 23% ten opzichte van 2014. Kortom 2015 sluiten we af met plussen in de belangrijkste indicatoren van de CMI en een min in het aantal faillissementen. Vergelijken we deze uitkomst met die van de Verenigde Staten dan moet wel worden gezegd dat het hoogtepunt is bereikt. In de VS is inmiddels na een recordjaar in 2014 een dalende trend ingezet in 2015, het blijft dus van belang dat de credit manager scherp blijft en vinger aan de pols houdt. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 60e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor december 2015 komt uit op 62,4 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een stijging van 7,7 punten ten opzichte van november. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 64,6 naar 64,8. De omzetindex daalde van 65,5 naar 64,3. De rest bleef wederom vrij stabiel. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 48,3 naar 60,8. Opvallend zijn de stevige verbeteringen in afschrijvingen, het aantal faillissementen en problematische schulden en het aantal klachten, deze zijn in december weer afgenomen waardoor die indices stevig zijn gestegen. In de laatste maand van het jaar zien we ook een flinke daling van het aantal zaken waarvoor een incassobureau of deurwaarder moest worden ingeschakeld. Een teken dat debiteuren weer meer en vaker op tijd betalen en dat is natuurlijk al maanden zichtbaar aan een constante verbetering van het vervallen debiteurensaldo. Deze verlaging gaat gepaard met minder externe bemoeienis. Het feit dat de afschrijvingen (nog) niet zijn gedaald is een kwestie van tijd. Credit managers nemen vaak nog lang de tijd om vorderingen alsnog te (laten) incasseren, we zullen zien dat bij een gelijk blijvende economische trend ook dat cijfer in 2016 laat zien dat het goed gaat.

Een goed voornemen voor 2016, meedoen met de CMI: ga naar www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group