CMI augustus 2017: werk aan de winkel

CMI augustus 2017: werk aan de winkel 12 september 2017

De Credit Managers’ Index (CMI) is in augustus met 2,3 punten gedaald ten opzichte van juli, de maand uitkomst is 53,2. Het effect van de zomervakantie is hierin duidelijk zichtbaar in de daling van omzet en aanname van nieuwe klanten. Daar komt dan bij dat het vervallen debiteurensaldo weer fors is toegenomen. Er is dus weer werk aan de winkel voor de credit manager, het saldo is eigenlijk al het hele jaar een zorgenkindje. Het herstel was wel ingezet maar de vakanties zorgen er nu weer voor dat achterstanden zijn opgelopen. Wellicht dat het positieve economische klimaat ervoor zorg draagt dat de hogere omzet later wordt betaald dan is afgesproken en dat dit vanuit commerciële overweging oogluikend wordt toegestaan. Ook het lage aantal faillissementen zal bijdragen aan deze soepele opstelling. In augustus zijn er slechts 342 faillissementen uitgesproken (bron: www.faillissementen.com). Ten opzichte van de maand ervoor een flinke stijging maar juli was met 300 faillissementen uitzonderlijk laag. De trendlijn van de CMI liep de afgelopen maanden iets voor op die van voorgaande jaren en daarmee zou het cijfer van augustus de laagste moeten zijn van 2017, toch is de verwachting dat het CMI cijfer van september nog lager uitvalt. Hierdoor is er geen man overboord, 2017 laat overall nog een lichte daling ten opzichte van 2015 en 2016 zien, maar staat met een voortschrijdend gemiddelde van 55,3 nog steeds op de 3e plek.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 80e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor augustus 2017 komt uit op 53,2 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een daling van 2,3 punten ten opzichte van juli. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gedaald van 59,4 naar 54,8. De ongunstige factoren dalen zeer licht van 52,9 naar 52,2. Daarin zijn twee opvallende cijfers waar te nemen, het vervallen saldo is en blijft een zorgenkindje, het cijfer daalt stevig naar 41,2 en dus weer ver onder de gezonde grens. Daarentegen is het aantal afschrijvingen dubieuze debiteuren weer beduidend verbeterd. Met 57,4 aan de bovenkant van de meeste maand uitkomsten. Hiermee kan worden geconcludeerd dat het betalingsgedrag welleswaar verslechtert maar dat heeft tot op heden nog geen wanbetalingen en hogere afschrijvingen tot gevolg. Zolang dit het geval is zal commercie tot op zekere hoogte vrij spel hebben in deze economische hoogtij dagen. De credit manager doet er goed aan een oogje in het zeil te houden.

Ook meedoen? Ga dan naar www.creditmanagersindex.nl

Bron: Ultimoo Group