CMI augustus 2016: zomerdip met zacht randje

CMI augustus 2016: zomerdip met zacht randje 7 september 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) daalt in augustus hard met maar liefst 6,5 punt, maar de maand uitkomst blijft met 53,6 nog goed. De uitkomst is er één die past bij het zomerseizoen. Bij het overgrote merendeel van de deelnemers is het de omzet die fors is teruggevallen. En net als vorig jaar is het aantal faillissementen ook weer flink afgenomen, met slechts 371 faillissementen in augustus (bron: www.faillissementen.com) is dit het laagste aantal in 12 maanden. Vorige maand is er nog een record aan totaal geïncasseerd bedrag genoteerd, in augustus is het beschikbare geld klaarblijkelijk gebruikt voor andere doeleinden, deze index daalde met 32% maar zit met 51,4 nog aan de positieve kant van de schaal. Kortom de zomer heeft een negatief effect maar de dip is er één met een zacht randje want de meeste factoren die een negatieve bijdrage leveren, blijven op gelijk niveau of verbeteren zich. Alleen het vervallen saldo neemt in deze vakantietijd zienderogen toe. Deze eenmalige dip kan nog doorwerken in september maar zal zich snel daarna herstellen. Er zijn op dit moment geen signalen dat de huidige uitkomst meer is dan een zomerdip.

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 68e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

De gecombineerde Nederlandse CMI voor augustus 2016 komt uit op 53,6 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een daling met 6,5 punten ten opzichte van juli. De gunstige factoren zijn gezamenlijk fors gedaald van 66,4 naar 47,6. Hierin valt op dat de omzet zoals te doen gebruikelijk in deze periode fors lager uitvalt dan in de maand voorafgaand. Het is deze maand dan ook geen uitkomst om direct een komende nieuwe crisis te benoemen. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk zelfs met 1,6 punten gestegen van 56,0 naar 57,6. Hierin is de grootste verbetering te ontdekken in een vermindering van het aantal faillissementen en problematische schulden. Maar dit blijkt uiteraard ook al uit de lage aantallen. Punt van aandacht voor de komende periode is het vervallen saldo, het is gebruikelijk dat deze toeneemt, van belang is uiteraard wel dat hier direct actie op wordt ondernomen. De nieuwe BBP kwartaalcijfers van het CBS zijn inmiddels ook gepubliceerd, hieraan zien we dat de CMI voor loopt op de uitkomsten en de ontwikkeling van het BBP de opgaande trend volgt. Vooralsnog een gunstig vooruitzicht op verdere groei.

Ook meedoen met de CMI? Ga dan naar www.cm-benchmark.nl

Bron Ultimoo Group