CMI april 2016: Liquiditeitspositie staat onder druk

CMI april 2016: Liquiditeitspositie staat onder druk 9 mei 2016

De Credit Managers’ Index (CMI) laat in april weer een stijging ten opzichte van vorige maand zien, de maand uitkomst is met 57,7 positief. De grootste verbeteringen zijn te vinden in de toename van omzet, de afname van het bedrag aan afboekingen dubieuze debiteuren en een vermindering van het aantal gevallen van problematische schulden. Dit is ook terug te zien in het totaal aantal faillissementen, dit keer 472 faillissementen tegen 603 vorige maand (bron: www.faillissementen.com). Een daling van maar liefst 25%. De trend van de uitkomst van de CMI die een aantal maanden neergaand was, zet nog wel door maar het driemaands gemiddelde is inmiddels weer opgaand. Bijna alle indicatoren staan op groen. Ondanks dat is er nog wel een aantal dat flink is gedaald, zoals onder andere het totaal geïncasseerde bedrag (-9%) en een toename van het vervallen saldo (-9%) en staat daarmee de liquiditeitspositie onder druk. Met de vakantiegeld maand voor de boeg is het nu sterk afhankelijk in welk segment er wordt gehandeld of de cijfers zo goed blijven als ze zijn. Consumenten zullen in de maanden mei en juni meer te besteden hebben en ervoor kiezen om achterstallige bedragen eerder te voldoen. Bedrijven en dan met name bedrijven in het MKB hebben daarentegen te maken met de uitbetaling van het vakantiegeld en dit kan een tijdelijke, maar soms ook permanente, verlaging van de liquiditeitspositie met zich meebrengen. 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 64e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar derde partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief  of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is.  

De gecombineerde Nederlandse CMI voor april 2016 komt uit op 57,7 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), deze keer een stijging met 1,8 punten ten opzichte van maart. De gunstige factoren zijn gezamenlijk iets gedaald van 64,1 naar 63,7. De ongunstige factoren zijn gezamenlijk met 3,2 punten gestegen van 50,5 naar 53,7 naar een niveau dat minder zorgen baart. Deze verbetering wordt veroorzaakt door een vermindering in het aantal afboekingen en problematische schulden. Tevens is het aantal zaken dat aan derde partijen uit handen is gegeven gedaald en komt die indicator met 53,5 ook weer aan de positieve kant van de schaal terecht. De Purchase Managers Index (PMI) is in tegenstelling tot de CMI de afgelopen maand gedaald en komt uit op een magere 52,6. In de Verenigde Staten is de CMI min of meer gelijk gebleven en lijkt het erop dat de negatieve trend die eerder was ingezet even is onderbroken.

Ook meedoen? ga dan naar www.cm-benchmark.nl

Bron: Ultimoo Group