CMI 2017: Meer omzet, hoger risico

CMI 2017: Meer omzet, hoger risico 15 januari 2018

De Credit Managers’ Index (CMI) is in december met 1,7 punten gestegen ten opzichte van november, de maand uitkomst is 60,4. Hiermee sluit 2017 af met prima cijfers, gemiddeld 55,7, net iets lager dan 2016 toen het jaar met gemiddeld 56,0 werd afgesloten. De positieve factoren zoals omzet en nieuwe klanten zijn in 2017 verder gestegen, de negatieve factoren en dan met name het vervallen saldo hebben er daarentegen voor gezorgd dat het jaargemiddelde niet verder omhoog is gegaan. In december is er wederom een laagterecord in het aantal faillissementen neergezet met maar 278 uitgesproken faillissementen (bron: www.faillissementen.com) wordt 2017 daarmee het jaar van het laagste aantal (4.117) faillissementen sinds 2005. Het kwartaal duikt met 952 onder de 1.000. Tussen al deze positieve uitkomsten moet toch ook worden geconstateerd dat het betaalgedrag over het hele jaar genomen is verslechterd. Kennelijk brengt een hogere omzet ook een hoger bedrag aan vervallen facturen met zich mee. Dat is een logisch gevolg maar brengt ook meer risico’s met zich mee. Gelukkig zien we dat nog niet terug in de afschrijvingen dubieuze debiteuren. Deze factor is in 2017 gemiddeld welleswaar met 7% verslechterd ten opzichte van 2016 maar staat nog steeds aan de goede kant van de schaal. Toch is het zaak om het betaalgedrag goed in de gaten te blijven houden, er wordt meer risico gelopen.

 

De Credit Managers’ Index (CMI), deze maand voor de 82e keer uitgegeven in Nederland, wordt samengesteld aan de hand van tien indicatoren die door een representatieve groep credit managers maandelijks wordt ingegeven. De Credit Managers’ Index (CMI) is naast de Inkopers index (PMI) in de Verenigde Staten al sinds 2003 en in Nederland sinds januari 2011 een belangrijk indexcijfer waarmee economische trends kunnen worden waargenomen. In dit geval vanuit credit management optiek waarbij indicatoren als omzet, nieuwe klanten, verstrekte kredietlimiet, geïncasseerd bedrag, kredietafwijzingen, vorderingen naar 3e partijen, klachten, vervallen saldo, afschrijvingen en faillissementen aan de basis staan voor het bepalen van het indexcijfer. De gecombineerde uitkomst geeft aan hoe positief of negatief de Nederlandse credit manager ten aanzien van deze factoren is. Deze maand is ook weer onderzocht hoe de CMI zich sinds 2011 verhoud tot het bruto binnenlands product (BBP). De lijn van beide cijfers is op wat uitschieters na gelijk, het CBS publiceert de cijfers van het BBP één keer achteraf per kwartaal. Doordat de CMI maandelijks uitkomt kan deze zeer goed als graadmeter worden gebruikt voor de komende CBS publicatie.

 

De gecombineerde Nederlandse CMI voor december 2017 komt uit op 60,4 (een uitkomst hoger dan 50 indiceert een groeiende economie, lager dan 50 indiceert een krimpende economie), een stijging van 1,7 punten ten opzichte van november. De gunstige factoren zijn gezamenlijk gestegen van 61,1 naar 71,8, een uitkomst die past bij de tijd van het jaar. Met name de omzet krijgt aan het einde van het jaar een flinke boost. De ongunstige factoren laten een verslechtering zien en dalen van 57,1 naar 52,8. Deze maand is het het aantal klachten dat is toegenomen. Deze factor is ook over het hele jaar genomen met gemiddeld 49,3 samen met de factor inzake het vervallen saldo met 49,2 gemiddeld de slechtst scorende. En ook de enige twee die onder de 50 uitkomen. Meer verkopen, meer klanten leidt tot meer klachten en een hoger vervallen debiteurensaldo. Niet iets om ons direct zorgen over te maken, wel een tweetal zaken om goed te blijven monitoren.

Bron: Ultimoo Group