B-TAG tarieven 2020

B-TAG tarieven 2020 1 januari 2020
Per 1 januari zijn diverse tarieven gewijzigd waar schuldeisers en schuldenaren mee te maken kunnen krijgen. Per 1 januari zijn de tarieven die gerechtsdeurwaarders in rekening mogen brengen voor het uitvoeren van diverse ambtshandelingen  door de overheid geïndexeerd. Het besluit is gebaseerd op de Gerechtsdeurwaarderswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. Het BTAG tarief is een schuldenaarstarief die van rechtswege en indien mogelijk voor diens rekening komen.
 
Helaas is een verlaging van het griffierecht nog niet goedgekeurd en blijven deze vooralsnog gelijk
 
 
B-Tag tarieven 2020 Ultimoo Incasso