Advies op maat voor huiseigenaren met schulden

Advies op maat voor huiseigenaren met schulden 14 maart 2016

Een van de experimenten in het Programma Schuldhulpverlening is `Uitbreiding dienstenpakket GKA–Hypotheken’. Sinds september 2015 bestaat er een gespecialiseerd hypotheekteam die advies geeft aan huiseigenaren. Deze huiseigenaren hebben veelal naast een hypotheekachterstand ook te maken met andere betalingsachterstanden van onder meer energie, zorgverzekering en belastingen. In totaal werden in 2015 door de MADI`s 58 klanten verwezen naar het `Hypotheekteam Amsterdam’. Negentien klanten konden dankzij een passend advies van dit team hun koopwoning behouden. Dit experiment is een aanvulling op de reguliere schuldhulpverlening. “Niemand heeft er wat aan als mensen op straat komen te staan. Dit is een maatschappelijk probleem. Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met een laag inkomen schulden hebben, maar het kan iedereen overkomen”, aldus projectleider Mirjam Deekman. Mirjam geeft een toelichting op het traject, de praktijk en het vervolg van het experiment.

Het traject

Een klant wordt aangemeld bij het Hypotheekteam Amsterdam door de MADI. Het Hypotheekteam nodigt de klant uit voor een intakegesprek waarbij de financiële situatie van de klant gelijk onder de loep wordt genomen. Het hypotheekteam rapporteert rechtstreeks naar de MADI met een verslag en advies over de voortzetting van het traject met de klant. Mirjam: “In het verleden werd er in veel gevallen geadviseerd de woning te verkopen, zonder dat er verder gekeken werd naar andere opties.”

Een praktijkvoorbeeld

Mirjam geeft een mooi voorbeeld van een 49-jarige alleenstaande man die tot voor kort een aantal maanden werkloos was. Deze man had zijn administratie niet op orde en de schulden liepen op. Hij kwam zijn betalingsregeling voor de achterstand op zijn hypotheekverplichting niet na en de bank wilde daarom overgaan tot executoriale verkoop. Het Hypotheekteam heeft dit weten te voorkomen door het aanbieden van een nieuwe betalingsregeling waarin, veel meer dan voorheen, rekening werd gehouden met de woonlasten. Ook was het overzicht op zijn inkomsten niet kloppend. Met name bij de voorlopige aanslag van de Belastingdienst viel er winst te behalen. Hiermee werd onder andere de opbouw van een nieuwe schuld voorkomen en heeft de man zijn woning kunnen behouden, nieuwe schulden zijn voorkomen en er is een reële betalingsregeling afgesloten.

Vervolg experiment

De looptijd van het experiment is verlengd tot 1 juli 2016. Er wordt al flink doorontwikkeld. Er wordt ingezet op het in beheer houden bij het hypotheekteam van complexe dossiers en de realisatie van samenwerkingsverbanden met notarissen en hypotheekadviseurs om klanten eerder in beeld te krijgen. Mirjam: “Deze partijen stonden aan het begin van het contact bij de aanschaf van een hypotheek. Als mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen informeren ze voornamelijk bij deze partijen naar wat de mogelijkheden zijn.”  Mirjam geeft aan dat ze ook via externe communicatie huiseigenaren wil bereiken, zodat zij zelf de weg naar het Hypotheekteam weten te vinden. Op de planning staat een soortgelijk experiment voor adviezen op maat aan zzp`ers. Meer weten over het hypotheekteam, neem contact op met het hypotheekteam Amsterdam

hypotheekteam@amsterdam.nl