Maatschappelijk verantwoord incasseren

Group - Maatschappelijk verantwoord incasseren

Incasso als buitengerechtelijke dienstverlening heeft een groot maatschappelijk en economisch belang:

Voor de wanbetaler:
Tegen relatief lage kosten wordt deze in staat gesteld om zonder tussenkomst van een dure deurwaarder en/of advocaat alsnog zijn of haar financiële verplichtingen na te komen.

Voor het bedrijfsleven:
Minnelijke incasso biedt de beste oplossing voor het innen van achterstallige vorderingen: de kosten zijn laag, de effectiviteit is groot en de klantrelatie blijft behouden.

Voor de maatschappij:
Minnelijke incasso bespaart het bedrijfsleven, de wanbetaler en de maatschappij meer dan een half miljard euro aan gerechtelijke kosten; het ontlast het gerechtelijk apparaat nu jaarlijks voor meer dan 2,5 miljoen vorderingen omdat de gang naar de rechter kan worden voorkomen. Door minnelijke incasso worden problematische schulden in een vroeger stadium herkend waardoor de kans op herstel vergroot wordt.

Ultimoo Group neemt maatschappelijk verantwoord incasseren serieus en committeert zich concreet aan de volgende normen:

  • Als gecertificeerd incasso bureau nemen wij uitsluitend incasso opdrachten aan van bedrijven en organisaties die op professionele en fatsoenlijke wijze zaken doen en zaken doen binnen de door de wet gestelde grenzen.

  • Na de eerste melding zullen wij minstens 5 serieuze pogingen ondernemen (brief, call, SMS, e-mail, voice messaging) om door persoonlijk contact de debiteur in de gelegenheid te stellen binnen een redelijke termijn aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

  • Indien een schuldenaar om een betalingsregeling verzoekt dan zullen wij dit op basis van onderliggende stukken toestaan, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om een betalingsregeling te weigeren.

  • Indien blijkt dat een schuldenaar aantoonbaar in financiële problemen dreigt te komen of problematische schulden heeft dan zullen wij extra prudent zijn met het inzetten van gerechtelijke acties in verband met de daarmee samenhangende hoge kosten.

  • Wij leveren een actieve bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken en zetten ons in voor de professionalisering van de incassobranche

Eerlijke incasso

Wij hebben een animatie gemaakt over de keukentafel en het oplossen van betalingsachterstanden. Ook uw klanten verdienen de Ultimoo aanpak, duurzame, maatschappelijk verantwoorde en eerlijke incasso oplossingen.