Klachtenprocedure

Incasso     - Klachtenprocedure

Onderstaand staat kort beschreven wat u van ons kunt verwachten in het geval dat u bij ons een klacht indient: 

Ultimoo Incasso stuurt u binnen 48 uur na ontvangst van uw klacht een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 15 werkdagen een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. In de tussenliggende periode zullen wij uw klacht en het dossier bestuderen alsmede (indien nodig) betrokken medewerkers bevragen. Als deze 15 werkdagen niet haalbaar zijn, berichten wij u hier schriftelijk over. 

In Beroep
Als u, na beantwoording van uw klacht ontevreden bent over de afhandeling, dan kunt u zich wenden tot de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (http://nvio.nl/klachten) en/of het Klachteninstituut KIGID (http://www.kigid.nl/een-klacht-indienen). Informeer vooraf eerst of zij uw klacht in behandeling kunnen nemen. 

Wat hebben wij van u nodig:

Als u bij ons een klacht indient vergeet u dan niet ons van de volgende zaken te voorzien:

  • Uw naam
  • Uw adres
  • Uw dossiernummer
  • Een inhoudelijke beschrijving van de klacht

Ultimoo Incasso BV is Lid van de NVI en heeft het incassokeurmerk. Ga voor meer informatie over het keurmerk naar www.incasso-keurmerk.nl