Incasso op bedrijven

Incasso     - Incasso op bedrijven

Incasseren van facturen op bedrijven vraagt om een subtiele maar soms ook harde aanpak

Het incasseren op bedrijven (B2B) vergt een gespecialiseerde aanpak, kennis van uw bedrijf en uw producten maar ook onderhandelingsvaardigheden zijn onontbeerlijk voor een goed resultaat. Hierbij houdt uw vaste contactpersoon rekening met het feit dat we spreken met uw klant en dat uw klant ook klant moet kunnen blijven. Is er sprake van een juridisch geschil dan helpen onze juristen u uw standpunten op een juiste wijze te verwoorden en staan u bij als een gerechtelijke procedure noodzakelijk is.

Ultimoo Incasso BV is Lid van de NVI en heeft het incassokeurmerk. Ga voor meer informatie over het keurmerk naar www.incasso-keurmerk.nl