Herincasso

Incasso     - Herincasso

Afboeken of er toch nog een frisse blik op werpen? Op een bepaald moment staat u voor de keuze, ga ik nog meer kosten maken of moet ik de vordering afboeken?

Deze afweging gaat vaak gepaard met de keuze of het maken van kosten nog verantwoord is voor relatief lage vorderingen. Daarnaast is er voor een minnelijk incassotraject veelal een maximale behandeltijd afgesproken. In de praktijk blijkt dat uitbehandelde vorderingen voor een deel wel zijn te incasseren maar dat daarin een minder rigide houding van groot belang is. Als debiteuren op een vriendelijke wijze worden benaderd en wat meer tijd krijgen om te betalen dan wordt de bereidwilligheid en de mogelijkheid om alsnog tot betaling over te gaan vergroot en kunnen wij ervoor zorgen dat uw schade wordt beperkt.

Ultimoo Incasso BV is Lid van de NVI en heeft het incassokeurmerk. Ga voor meer informatie over het keurmerk naar www.incasso-keurmerk.nl