Executive

Bezoek - Executive

Vorderingen met een groot zakelijk of financieel belang vragen een persoonlijke benadering. In plaats van het incassoproces verder te verjuridiseren, wordt er met uw debiteur een afspraak gemaakt, waarna een senior mediator of jurist van Ultimoo uw debiteur persoonlijk bezoekt om een mogelijke oplossing te vinden en een dure gerechtelijke procedure te voorkomen.

Deze service is uitermate geschikt voor hoge vorderingen op bedrijven of bijvoorbeeld hypothecaire geldleningen. Dergelijke gesprekken nemens doorgaans meer tijd in.