Visie

Koop - Visie

Verkoop van vorderingen is een tamelijk nieuw maatschappelijk economisch verschijnsel. Steeds meer ondernemingen verkopen hun vorderingen op consumenten als deze bepaalde tijd niet aan hun betalingsverplichting hebben voldaan. Ondernemingen moeten immers hun cashflow optimaal houden om gezond te kunnen blijven opereren.

Ultimoo Capital financiert achterstallige debiteurenportefeuilles en neemt de behandeling van deze debiteuren over vanuit de gedachte en ervaring dat deze betalingsachterstand tijdelijk is en dat debiteuren met een juiste begeleiding weer aan hun verplichtingen zullen gaan voldoen. Bij de koop van de vorderingen verliezen wij daarbij niet uit het oog dat de rendementen gezond moeten zijn, maar dat wij dit doel kunnen bereiken met een dienstverlening die tegelijkertijd maatschappelijk verantwoord moet en ook kan zijn.

Visie

Ultimoo Lost betalingsproblemen op en streeft naar een Nederland zonder problematische schulden en faillissementen.

Missie

Ultimoo heeft tot doel het economisch verkeer te faciliteren met een eerlijke duurzame en maatschappelijk verantwoorde incasso dienstverlening met respect voor de opdrachtgever en de debiteur. Wij streven naar een constructieve dialoog met de debiteur en een adequate oplossing in de vorm van een hoge netto incassoscore voor de opdrachtgever en een haalbare en kosteneffectieve oplossing voor de debiteur.

Onze Core values

Bij het oplossen van betalingsproblemen en incasseren van vorderingen zullen wij:

  • Met respect handelen
  • Altijd de dialoog zoeken
  • De oorzaak van de late betaling trachten te achterhalen
  • Een oplossing op maat aanbieden
  • Behulpzaam zijn
  • De kosten voor opdrachtgever en debiteur trachten te beperken
  • Streven naar hoge netto incasso score
  • Ons altijd houden aan de geldende regels en gedragscodes