Bezoekkaart ontvangen?

Bezoek - Bezoekkaart ontvangen?

Als u één van onze gecertificeerde mediators heeft gesproken, dan heeft hij of zij u waarschijnlijk uitgelegd over welke vordering het gaat.

Als wij u niet aan hebben getroffen, dan heeft onze mediator een kaart voor u achtergelaten. In dat geval bent u verzocht per omgaande contact met de mediator op te nemen om een nieuwe afspraak te maken, zodat u een gerechtelijke procedure alsnog kunt voorkomen en uzelf dus veel extra kosten kunt besparen.

U kunt natuurlijk ook zonder verder uitstel de vordering aan onze opdrachtgever betalen. 
Indien u contact met ons opneemt zullen wij samen met u een oplossing zoeken die voor onze opdrachtgever maar ook voor u acceptabel is. Werkt u hier niet aan mee dan is het risico groot dat de vordering alsnog via een gerechtelijke procedure moet worden afgehandeld en dan zullen de kosten voor u snel oplopen. Dat willen we met u voorkomen, maar daarvoor is uw medewerking noodzakelijk.

Contact opnemen nadat u een bezoekkaart heeft ontvangen

Als u bijvoorbeeld al heeft betaald, voeg dan onderstaand het betaalbewijs toe.