Bewaking

Bezoek - Bewaking

Voor elke vordering is er een moment waarop verdere incasso pogingen worden gestaakt omdat feitelijke invordering op dat moment niet mogelijk bleek. Toch kunnen deze vorderingen op langere termijn nog zeer goed incasseerbaar zijn, maar dan moeten ze niet vergeten worden. 

Tegen een geringe jaarlijkse registratie fee worden deze dossiers ondergebracht in de werkvoorraad van onze mediators. Indien zij in de buurt van de debiteur zijn zal deze vordering direct oplichten in hun applicatie. De mediators beschikken over alle benodigde informatie om deze debiteur periodiek te bezoeken. Alleen daar waar de debiteur wordt aangetroffen en er alsnog betaling plaatsvindt of een regeling tot stand komt brengen we een vergoeding in rekening. Altijd winst voor u!

Deze service is uitermate geschikt voor grote portefeuilles op particulieren en zorgt ervoor dat (ogenschijnlijk) afgeschreven vorderingen regelmatig onder de aandacht blijven.